ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
วิทย์-คณิต(ตัวจริง)
วิทย์-คณิต(ตัวสำรอง)
อังกฤษ-ฝรั่งเศส(ตัวจริง)
อังกฤษ-ฝรั่งเศส(ตัวสำรอง)
ข้อปฏิบัติผู้ที่สอบได้ตัวจริง
อังกฤษ-คณิต(ตัวจริง)
อังกฤษ-คณิต(ตัวสำรอง)
ไทย-สังคม(ตัวจริง)
ไทย-สังคม(ตัวสำรอง)
ข้อปฏิบัติผู้ที่สอบได้ตัวสำรอง
อังกฤษ-จีน(ตัวจริง)
อังกฤษ-จีน(ตัวสำรอง)
เงื่อนไขพิเศษ หน้าที่ 1, หน้าที่ 2
ข้อปฏิบัติประเภทเงื่อนไขพิเศษ
อังกฤษ-ญี่ปุ่น(ตัวจริง)
อังกฤษ-ญี่ปุ่น(ตัวสำรอง)
ความสามารถพิเศษ
ข้อปฏิบัติประเภทความสามารถพิเศษ
** อย่าลืม!มารายงานตัว ด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียน ณ สถานที่ประกาศผลสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด **
เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติจากทางโรงเรียนฯในการดำเนินการเกี่ยวกับการมอบตัว