ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 

ประกาศโรงเรียน  PDF File หน้าที่ 1

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบได้ตัวจริง PDF File

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง PDF File

 

ดูประกาศผลสอบทุกแผนการเรียนทั้งหมดได้ที่นี่ PDF File

   
ดูประกาศผลที่ Server 2